You are here

NIDays

Регистрация

Място

Дата и време

София Хотел Балкан АД
пл. "Света Неделя" 5
София 1000

3 Ноември 2016
9:00 - 17:00

Отбележете конференцията
в календара

Регистрация

 

Място