You are here

Virtual NIDays 2015 - Pogledajte snimljene sjednice

Virtual NIDays

 

DAN 1  |  17.11.2015

9:00-9:45

Tema I:Vi i NI izgradit ćete „Internet stvari”, danas

National Instruments

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad
10:00-10:45

Nove hardverske tehnologije za aplikacije koje prikupljaju podatke

Sam Burhans, National Instruments

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

11:00-11:45

Procesiranje „na rubu”: Zašto je platformski baziran pristup idealan za „Industrijski internet stvari”

 Nicholas Butler, National Instruments

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

14:00-14:30

Mobilno bilježenje podataka – protok podataka iz vozila ili postrojenja u bilo kojem dijelu svijeta prema Vašem računalu

Mitja Gliha, Versarum d.o.o.

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

15:00-15:45

Izbor softverske arhitekture za sljedeću ugrađenu aplikaciju

Christian Fritz, Burt Snover, National Instruments

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

DAN 2  |  18.11.2015

9:00-9:45

Tema II: Oblikovanje sutrašnjice

National Instruments

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

10:00-10:45

Uvod u PXI: Modularna instrumentacijska platforma

Ravichandran Raghavan, Bill Driver, National Instrument

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

11:00-11:45

Kreativnost bez granica – 4 načina da prilagodite svoje softverski oblikovane instrumente

Chris Nunn, National Instruments

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

14:00-14:30

Kombiniranje NI FlexRIO i GPU ubrzivača za naprednu obradu RF signala

Milos Radulovic, UNO-LUX NS d.o.o.

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad

15:00-15:45

LabVIEW Communications: Revolucija u brzoj RF i SDR prototipizaciji

Rahul Brito, National Instruments

[Seminar će biti održan na engleskom]

Pogledajte sad