You are here

Virtual NIDays 2015 - Pogledajte snimljene sesije

Virtual NIDays

 

Dan 1  |  17.11.2015

9:00-9:45

Glavna tema I : Vi i NI stvarate Internet of Things, danas

National Instruments

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad
10:00-10:45

Nove hardverske tehnologije u aplikacijama za prikupljanje podataka

Sam Burhans, National Instruments

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

11:00-11:45

Procesiranje na ivici: Zašto je platformski baziran pristup idealan za industrijski Internet of Things

 Nicholas Butler, National Instruments

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

14:00-14:30

Mobilni dataloger – kontinualno slanje podataka iz vozila ili postrojenja preko sveta na vaš računar

Mitja Gliha, Versarum d.o.o.

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

15:00-15:45

Izbor softverske arhitekture za narednu namensku aplikaciju

Christian Fritz, Burt Snover, National Instruments

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

Dan 2  |  18.11.2015

9:00-9:45

Glavna tema II: Oblikovanje sutrašnjice

National Instruments

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

10:00-10:45

Uvod u PXI: Modularna instrumentaciona platforma

Ravichandran Raghavan, Bill Driver, National Instrument

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

11:00-11:45

Razvoj bez ograničenja – 4 načina da prilagodite Vaš softverski definisan instrument

Chris Nunn, National Instruments

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

14:00-14:30

Kombinovanje NI FlexRIO i GPU procesora za potrebe napredne RF obrade signala

Milos Radulovic, UNO-LUX NS d.o.o.

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

15:00-15:45

LabVIEW Communications: Revolucija u razvoju RF sistema i  softverski definisanog radia

Rahul Brito, National Instruments

[Prezentacije će biti održane na engleskom jeziku]

Pogledajte sad

 

Pogledajte sad