You are here

Virtual NIDays 2015

Ime konferencije
Virtual NIDays: Konferencija o grafičkom dizajniranju sistema
Vreme i datum
17-18 November 2015
Lokacija
Online


Izdvojene teme koje so bile pokrivene tokom Virtualnih NI Days:

  • Glavna tema: merni, test i sistemi upravljanja u kontekstu industrijskog internet of things.
  • Sistemi za akviziciju podataka od jednostavnih merenja napona do merenja  hiljada sinhronizovanih kanala
  • Uvod u modularnu instrumentaciju baziranu na platformi sa PXI industrijskim standardom – Merenja od DC do RF
  • Dobra praksa u arhiktekturi koja smanjuje napore vezane za implemeniranje I/O, uspostavljanje novih kontrolnih čvorova u postojećem sistemu i obezbeđivanje da aplikacije funkcionišu kako treba mesecima ili godinama
  • Mobilni dataloger – kontinualno slanje podataka iz vozila ili postrojenja preko sveta na vaš računar
  • Kombinovanje NI FlexRIO i GPU procesora za potrebe napredne RF obrade signala

 

Pogledajte snimljene sesije


Program

Kontaktirajte nas
Partneri